СТАТИСТИКА
начало  |   статистика
Данни за производството и реализацията през I-во трим. 2017 год.изтегли...
Данни за производството и реализацията на стомана и стоманени продукти - сравнение 2016г. спрямо 2015г.изтегли...
Данни за производството на стомана и стоманени продукти в България през 2016 год. - по тримесечияизтегли...
Данни за стоманодобивния сектор в България през четвърто тримесечие на 2016 год.изтегли...
Металургията в България през 2015 год.

Изданието представлява аналитична и статистическа информация за черната и цветна металургия през 2015 година.изтегли...
Данни за III трим. на 2016 год. - производство и реализация на стомана и стоманени продукти.изтегли...
Данни за производство и реализация на стомана и стоманени продукти, по тримесечия, 2016 год.изтегли...
Данни за II трим. на 2016 год. - производство и реализация на стомана и стоманени продукти.изтегли...