СТАТИСТИКА
начало  |   статистика
МЕТАЛУРГИЯТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Изданието съдържа полезна информация за икономическите и статистически показатели, характеризиращи българската икономика и металургичната индустрия през изминалата година.
Анализирани са данните за производството, потреблението и пазара на металургична продукция, включително по страни и региони.
Включена е информация за дела на българското металургично производство от това на Европейския съюз и света.
Материал е предназначен за ползване от ръководители и специалисти от фирми- членове на асоциацията, както и от други национални и чуждестранни експерти, които работят в тази област.


изтегли...
Данни за производството и реализацията през II-во трим. 2017 год.изтегли...
Данни за производството и реализацията през I-во трим. 2017 год.изтегли...
Данни за производството и реализацията на стомана и стоманени продукти - сравнение 2016г. спрямо 2015г.изтегли...
Данни за производството на стомана и стоманени продукти в България през 2016 год. - по тримесечияизтегли...
Данни за стоманодобивния сектор в България през четвърто тримесечие на 2016 год.изтегли...
Металургията в България през 2015 год.

Изданието представлява аналитична и статистическа информация за черната и цветна металургия през 2015 година.изтегли...
Данни за III трим. на 2016 год. - производство и реализация на стомана и стоманени продукти.изтегли...