ПОЛЕЗНИ КОНТАКТИ
начало  |   полезни контакти
Министерство на околната среда и водите
Дирекция „Превантивна дейност”

Директор Мария Гълъбова


Телефон: 02/ 940 6227
www.moew.government.bg/
Министерство на околната среда и водите
Дирекция ”Политика по изменение на климата”

Директор Боряна Каменова


Телефон: 02/ 940 61 88
www.moew.government.bg/
Министерство на икономиката
София, ул. "Славянска" 8
Телефон: +359 2 940 7001
Факс: +359 2 9872190;02 9819970
E-mail: e-docs@mi.government.bg
www.mi.government.bg
Министерство на енергетиката
София, 1000, ул. "Триадица" 8
Телефон: 02 9263 152
Факс: 02 980 76 30
E-mail: e-energy@me.government.bg
www.me.government.bg/bg
Министерство на икономиката
Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителя"

Силвана Любенова


ул. "Славянска" 8
Телефон: 02/940 7488
E-mail: s.lubenova@mi.government.bg