АКТУАЛНО
начало  |   актуално
Информационен календар на БАМИ за м. януари 2018 г.
05. 02. 18изтегли...
Представители на българската индустрия проведоха едно от значимите събития за развитието на Европейската промишленост в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС
31. 01. 18

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост (БКХП) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) организираха едно от най-важните мероприятия за индустрията в рамките на Председателството - Конференцията „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж”.
Присъстваха делегациите, участващи в заседанието на Неформалния Съвет по конкурентоспособност на ЕС, предвидено за 1 и 2 февруари 2018 г., както и представители на Европейската комисия, депутати, представители на бизнеса.
Конференцията се откри от Министъра на икономиката г-н Емил Караниколов, приветствено слово отправи и г-н Ерик Мамер, Директор „Конкурентоспособност и Европейски семестър“ на Европейската комисия. Презентатори в събитието бяха Генералните директори на европейските браншови организации – Европейския съвет по химическа промишленост (CEFIC), Европейската асоциация по стомана (Eurofer), Европейската асоциация на цветни метали (Eurometaux) и Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори (IFIEC).
Темите на конференцията бяха посветени на политиките на ЕС и приоритетите на българското председателство, които оказват влияние върху конкурентоспособността на индустрията:
- Цифрова икономика, високотехнологични процеси и вериги на стойността;
- Кръгла икономика, инвестиции в нови продукти и устойчиво развити;
Водещи български компании представиха върхови постижения и най-добри практики при производството на черни, цветни метали и химически продукти.
Конференцията завърши със заключителен документ, който ще бъде представен като база за дискусиите по индустриалната политика на ЕС на министрите на икономиката от държавите-членки на ЕС по време на Неформалния съвет по конкурентоспособност.


изтегли...
Конферениция "Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж"
04. 01. 18

По повод на българското председателство на Съвета на Европейския съюз като съпътстваща програма на Министерството на икономиката ще се проведе Конференция „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии – двигател за растеж”. Организатори са представители на българските базови индустрия – БАМИ, БКХП и БФИЕК, с институционалната подкрепа на европейските организации на тези индустрии. За участие са поканени делегатите за срещата на Съвета по конкурентоспособност от страните-членки, представители от ЕК и ЕП, както и водещи предприятия от българска индустрия.
Тематиката е посветена на индустриалните политики на ЕС, отражението им върху конкурентоспособността, върховите постижения на български фирми и най-добри практики при производството на метали и химически продукти.
Конференцията ще се проведе на 31.01. 2018 (сряда) от 14.00 часа в хотел Маринела, зала „София 1” , гр.София, бул. Джеймс Баучер № 100.


изтегли...
Програма

22. 12. 17

В НАВЕЧЕРИЕТО НА СВЕТЛИТЕ ПРАЗНИЦИ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И НАСТЪПВАНЕТО НА НОВАТА 2018 ГОДИНА, БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ ВИ ПОЖЕЛАВА ЗДРАВЕ, ЛЮБОВ И БЛАГОДЕНСТВИЕ.
НЕКА ПОСРЕЩНЕМ НОВАТА 2018 ГОДИНА С ПОВЕЧЕ УСМИВКИ, ЩАСТЛИВИ МИГОВЕ И МНОГО, МНОГО ЛИЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ!