Представяне
начало  |   за БАМИ  |   представяне
Българската асоциация на металургичната индустрия е учредена през 1991 год. като сдружение на работодателите от металургичния сектор и съпътстващите производства, дейности и услуги.

Фирмите-членове на Асоциацията осъществяват своята икономическа дейност в следните направления :
  • Производство на метали, прокат и изделия
  • Огнеупорни изделия и спомагателни материали
  • Ремонтна дейност, търговия, услуги и др.

Собствеността на капитала на членовете е 100 % частна .

Дейността на Българската асоциация на металургичната индустрия е подчинена на приетите цели и се осъществява на основа на:
  • Обединяване и съгласуване на позициите и интересите на всички членове и тяхното представяне пред държавните и местни органи, пред социалните партньори, пред други национални и международни организации, включително и тези на ЕС;
  • Организиране и провеждане на различни мероприятия, самостоятелно или съвместно с други структури от страната и от ЕС;
  • Ефективни съвместни действия и представителство на БАМИ на национално работодателско ниво от БСК-съюз на българския бизнес.
  • Сътрудничество с Международния институт по чугун и стомана – IISI ;
  • Членство и участие в работата на европейските работодателски организации за производство на черни и цветни метали – EUROFER и EUROMETAUX;EUROFER
Avenue Ariane, 5
Building „Integrale” E3 (3rd floor)
B-1200 Brussels
Tel.: +32 2 738 79 20
Fax.: +32 2 738 79 55
Web page: www.eurofer.org
EUROMETAUX
Avenue de Broqueville 12
B-1150 Brussels
Phone : +322 775 63 11
Fax : + 322 779 05 23
E-mail : eurometaux@eurometaux.be
Web page: www.eurometaux.org
IISI
Web page : www.worldsteel.org